Historia o najstarszym, nadal produkujacym przedsiębiorstwie w Ulm

Od „Muhlina wsród rybaków na rybackim torze“ do dzisiejszego SchapfenMuhle.

Mühle um 1891

Pod tym dźwiecznym nazwiskiem po raz pierwszy w 1452 roku została użyta dzisiejsza nazwa SchapfenMuhle. Pewne jest jednak to, że jest ona znacznie starsza. W ustawodawstwie i przepisach porządkowych miasta Ulm z roku 1440 tzw, Czerwonej Księdze, jest mowa o tym, ze Henry Wittinger był pierwszym założycielem firmy, który swego czasu zrzeszał u siebie rolników, pekarzy i gospodynie domowe, którzy przychodzili do niego, aby zostawić ziarna do zmielenia. Ale jego działania ograniczały się nie tylko do tego. Obok młyna posiadał łaźnię, zatrudniał tam ludzi do pracy. Ale historia tej firmy sięga jeszcze dalej, kiedy to w 11 wieku  ówczesny król pochyla się na rybackim torze nad murem Palatynatu, młynarz prowadzi swoją działalność i jeszcze dziś przechodzi przez byly młyn.  

 

Od średniowecznego „Kinkelin“ do rozinnego nazwiska „Künkele“

Mühle um 1928

20-sto pokoleniowa generacja młynarzy znana z nazwiska cofa się do roku 1944 – do Hansa Kinkelin – przodka dzisiejszych właścicieli.  Nazwa budynku Schapfen Muhle jest dzisiejszym synonimem rodziny Kunkele i byla w użyciu już od 1633 roku. Carl Kunkele młynarz z Urach i dziadek dzisiejszeg właściciela i dyrektora generalnego Heinz Kunkele  nabyli młyn w 1891 roku i firmę cieszył stały wzrost i ożywienie rzez drugą i trzecia generację pokoleniową.

 

Bürgerschaftsurkunde 1891
Carl Künkele

 

 

Zielone Świątki 1983 r. – pożar jako punkt zwrotny.

Mühle im Jahr 2002

W niedzielę Zielonoswiątkową 1983 r. pożar niszczy cały młyn. Przetrwał tylko budynek mieszkalny i silos. Wydarzenie wymagało strategicznych decyzji przedsiębiorczych, czego wynikiem była budowa nowego zakładu poza centrum miasta Ulm w dzielnicy Jungingen. Bliskość młyna oraz wszelkich surowców sprawia, że nowy budynek to korzystna lokalizacja dla firmy. 

 

Pierwszy w pełni sterowany komputerowo młyn Republiki Federalnej

Po pożarze w 1983 roku i przeprowadzce do Jungingen, zostało rozciągniętych 90 km kabla, aby można bylo rozszerzyć produkcję o 20 różnych produktów mącznych. Na początku 1998 roku firma rozszerza się o 30.000 metrów kwadratowych. Na 4  piętrach kontrolowane są przepływy towarów w optymalnym procesie produkcji. Nowo wybudowany SchapfenMuhle szybko rozwija się w nowoczesne przedsiębiorstwo z dobrą struktura organizacyjną, ma nowoczesna  piekarnię testową i doskonale wyposazone labolatorium. Trzy komputery centralne są pierwszym w Niemczech w pełni skomputeryzowanym młynem w fabryce, mogącym przetwarzać 17 tys zleceń i sterować ok. 220  silnikami.

 

 

Z wysoka jakością i innowacyjnymii pomysłami w nowy wiek

Do zabezpieczenia i ciagłego utrzymyania wysokiej jakosci będzie w SchapfenMuhle  przeprowadzona ciągła kontrola i analiza. Jako skuteczny specjalista od mąki , SchapfenMuhle przynosi wysokojakosciowe kreacje z chleba i nadzienia na rynek. Z mieszankami pierwszego rzędu, produktami orkiszowymii kosztami reform firma ma od dawna wyrobiona markę nie tylko w południowych  Niemczech.

 

 

Wskaxnik przyszłego wzrostu – nowy silos zbozowy

Der Getreidesilo in Ulm/Jungingen

Nie tylko ekonomiczne, ale także przyszłościowe i środowiskowe powody, przemawiały za zbudowaniem w 2004 roku nowego silosu zbożowego.
- oszczędności pochodzące z wynajmowania obcych magazynów,
- oszczędności przy wprowadzania i wyprowadzaniu ladunków,
- zwiększona pojemność,
- oddzielne składowanie,
- identyfikacja surowców,
- większa możliwość mieszania,
- system fotowoltaiczny.

 

 

Wewnętrzne funkcjonowanie gigantów

  - wysokośćc 116 metrów,
  - oczyszczanie owsa,
  - pojemność 10.000 m sześciennych,
  - pojemność składowania ziaren 8.000 ton
  - przyjęcie ziaren120 ton/godz,
  - oczyszcanie owsa 7 ton/godz.
  Bezpośrednio z pola lub od producenta ziarna będą sortowane w największym silosie zbozowym świata. Potem takie ziarna będa mieszane i gwarantują przez  długi czas najwyższą jakość.
   

W dalszej kolejności, w roku 2005 w pobliżu Jungingen, w miejscowości Dornstadt powstaje druga siedziba firmy. Znajdują tam swoje miejsce: sklep z produktami firmy, piekarnia testowa oraz centrum logistyczne.

Już rok później w 2006 roku powstaje „firma siostra“ CeralPan. Tutaj powstaje obszar zawiązywania się ziaren. Za pomocą technologii dmuchania ziaren, przy użyciu pary i ciśnienia ziarna powiększają kilkakrotnie swoja wielkość, nie tracąc pprzy tym swojej formy i chrupiącej konsystencji. Nadmuchane ziarna będą poddawane dalszym procesom, tzw. Coating, w którym ziarno otrzymuje pożądaną otulinę.

BioKorn – zaufanie do jakości

W roku 2007 mamy 3 młyny (SchapfenMühle, Heimatsmühle,  Frießinger Mühle). Kompetencje tych trzech młynów zostały połączone. Profesjonalna współpraca 3 młynów umożliwia  wszystkim klientom  z przemysłu i handlu  szeroką dostęność do biologicznie czystych produktów.


Produkowane w nowoczesnych warunkach i pod nadzoren wykwalifikowanego personelu, BioKorn GmbH. zabezpiecza swoje produkty na przyszłoć absolutnym  standardem premiowym.

 

 

SchapfenMühle przejmuje magazyn w Neenstetten

W celu poszerzenia  umów z rolnikami, a także zmniejszenia ilości magazynowanych towarów, na krótko przed 2010 rokiem firma przejmuje 2 magazyny od niewypłacalnej spółki handlowej. Choć magazyn Beimarstetten nadal pozostaje własnością rodziny posiadającej, firma nabywa magazyy w Neenstetten. Rolnicy regionu mogą nadal dostarczać zboże do obu siedzib firmy.


SchapfenMühle przetwarza głównie regionalne zboże , co odpowiada filozofii firmy – łańcuch wartości SchapfenMuhle sięga od siewu – tutaj troszczy się o rolnictwo podczas wyboru ziaren, poprzez zawieranie umów z rolnikami, przetwarzanie i rafinację aż do produktu koncowego. Wszystkie etapy prowadzi się w tym samym budynku, co ułatwia identyfikację i gwarantuje  jakość produktu.