Nasze zaangażowanie w jakość

Czyjemy się zobowiązania do kontynuowania naszej tradycji i wiary w wartości, które są oparte na tej tradycji. Jakość naszych produktów jest naszym ostatecznym celem. Bezpieczeństwo i pełna identyfikalność  produktów są dziś niezbędne. Rygorystyczne kontrole są dla nas naturalne. Konsekwentne zarządzanie jakością towarzyszy wszystkim procesom. Niezależne instytucje potwierdzają strategiczną jakość poprzez swoje auduty.

Międzynarodowe Standardy IFS

W 2012 r. SchapfenMuhle uzyskał po dość intensywnych audytach pożaądany i nie łatwy do zdobycia wyższy poziom „międzynarodowych standardów“. IFS jest standardem dla europejskich detalistów spożywczych w celu oceny jakosci i bezpieczeństwa jakości, koncentrujac się na wysokim bezpieczeństwie i wprowadzeniu jasnej identyfikowalnosci produktów. Firma SchapfenMuhle ze względu na długoletnie doświadczenie i intensywne wysiłki w zarządzaniu jakością ma szanse na zdobywanie dalszych sukcesów.
Firma jest więc dobrze pozycjonowana na rynku dla przyszłych, wzrastających wymagań jakościowych i wymogów bezpieczeństwa . To co firma osiagnęła traktuje jako okazję do kontynuowania pracy na optymalizacji i wydajności swojego systemu zarządzania jakością w celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów na rynku i w przyszłości.

Download

British Retail Consortium – Światowe Standardy dla Bezpieczeństwa Żywności (BRC)

2012 r. – firma zyskuje po raz pierwszy certyfikat bezpiecznej żywności.
Certyfikat ten jest standardem brytyjskich detalistów spożywczych w celu oceny jakości i bezpieczeństwa  żywności.

 

Bio Certyfikat

Już od 1993 r. SchapfenMuhle jest upoważniony do produkcji żywności ekologicznej i  dostarczać ją na rynek ekologiczny. Oznacza to, że spełnione są rygorystyczne wymagania europejskie – rozporządzenie WE nr 2092/91. 

Certyfikat i długa tradycja podkreśla silne więzi firmy z naturą i środowiskiem


Download

Monitoring VDM

SchapfenMuhle bierze odpowiedzialność za swoich klientów i konsumentów oraz poważnie traktuje ich ciągle rosnace wymagania. Z tego powodu jesteśmy zobowiazani do europejskiego monitorowania ziaren w Niemieckim Stowarzyszeniu Młynów. W ramach tego, każemy regularnie  badać  nasze najważniejsze źródło – zboże i powstałe z niego produkty. To potwierdza instytut SGS w Hamburgu.

Download

Jakość i bezpieczeństwo (Q & S)

Od sierpnia 2005 r. przedsiębiorstwo SchapfenMuhle jest uznanym partnerem dla producentów pasz. Dzieki naszej poświadczonej jakości możemy dostarczać nasze produkty do branzy mięsnej tj. płatki, otręby i wysokiej jakości składniki paszowe. 

Download